Modernizacja zabytkowego słupa granicznego w miejscowości Prostki w Nadleśnictwie Ełk

W 2019 roku Nadleśnictwo Ełk przeprowadziło kapitalny remont zabytku, słupa granicznego z XVI w., odzwierciedlającego historię regionu oraz zmiany granic państwowych. Prace remontowo-konserwatorskie słupa granicznego trwały od 03.09.2019 do 23.10.2019 r. i miały na celu usunięcie przyczyn destrukcji, szkodliwych i zniekształcających nawarstwień, zachowanie i wzmocnienie substancji zabytkowej oraz zabezpieczenie jej przed działaniem szkodliwych czynników destrukcyjnych dla danego obiektu. Podczas prac remontowych kładziono nacisk na zastosowanie odpowiednich materiałów do konserwacji zabytków. Mamy nadzieję, że dobrze dobrane materiały oraz dokładność wykonywanych prac zapewnią obiektowi długotrwałe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi i ochronią ten cenny zabytek przed destrukcją.

Modernizacja słupa została przeprowadzona m.in. ze środków ze sprzedaży Jednostek Dwutlenku Węgla zakupionych przez ENERGA S.A.