JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA WŁĄCZY SIĘ W DZIAŁANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH NA RZECZ KLIMATU

Jastrzębska Spółka Węglowa weźmie udział w pierwszej w Polsce aukcji pochłoniętych przez lasy Jednostek Dwutlenku Węgla. List intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe podpisali 27 sierpnia br. w Warszawie dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny i wiceprezesi Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. technicznych oraz strategii i rozwoju – Tomasz Śledź i Artur Dyczko.

Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW) to pionierskie w tej skali przedsięwzięcie Lasów Państwowych, którego celem jest zwiększenia ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez ekosystemy leśne. Lasy to naturalny pochłaniacz CO2, odpowiedzialnego w istotnej części za efekt cieplarniany. Projekt, wdrożony eksperymentalnie na powierzchni 12 tys. ha w 23 nadleśnictwach w całym kraju, polega odpowiednim zmodyfikowaniu działań prowadzonych tam przez leśników w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej, tak, by zwiększyć obecną zdolności tych lasów do pochłaniania dwutlenku węgla. Koncepcja LGW i przebieg jej wdrażania zostaną zaprezentowane podczas szczytu COP24 w Katowicach w grudniu br.

- Leśne Gospodarstwa Węglowe to nasz wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatu, które odbijają się w niekorzystny sposób nie tylko na lasach, ale też na wszystkich sferach naszego życia. Szacujemy, że poprzez m.in. zwiększanie udziału pewnych gatunków drzew, nowe zalesienia, sprzyjanie odnowieniom naturalnym czy działania zapobiegające nadmiernym uszkodzeniom leśnej gleby, LGW w ciągu 30 lat pochłoną dodatkowe 1 mln ton CO2. Bardzo cieszy mnie, że we współpracę z nami w tak ważnym dla ogółu projekcie chcą angażować się liderzy polskiej gospodarki – wyjaśnił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Podczas tegorocznych targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu (23-25 października) planowane jest przeprowadzenie pierwszej w Polsce aukcji poświadczeń dodatkowo pochłoniętych przez lasy Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) dla przedsiębiorców. Cały dochód ze sprzedaży JDW Lasy Państwowe przeznaczą na prośrodowiskowe działania wskazane przez nabywców (wśród projektów do wyboru są m.in. wsparcie ochrony gatunkowej bociana czarnego, sokoła wędrownego, budowę lub modernizacja ścieżek edukacyjnych. obiektów turystycznych, stworzenie arboretum krzewów polskich itp.).

- Jastrzębska Spółka Węglowa jest świadoma odpowiedzialności za związane z jej działalnością skutki dla środowiska. Dlatego z radością wspieramy wszelkie inicjatywy ekologiczne. Sami też podejmujemy różne działania, aby zminimalizować efekty naszej produkcji, w wielu przypadkach wnosimy poważny wkład w rekultywację. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, przyjazną środowisku i zdrowiu, konsekwentnie wprowadzamy nowoczesne technologie stając się proekologicznym liderem w branży górniczej - przekonuje Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju.

Podobne listy intencyjne ws. współpracy w realizacji projektu LGW podpisały z Lasami Państwowymi m.in. PKN ORLEN, PGNiG, KGHM Polska Miedź, Enea, Energa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz PKP Cargo.